Semakan status pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga hakmilik STRATA


Sistem akan paparkan status permohonan setelah anda lakukan seperti dibawah :

1. Isi semua maklumat dibawah

2. Maklumat yang dimasukkan Mestilah huruf besar dan tiada 'Spaces'

3. Segala maklumat adalah seperti yang digunakan semasa berurusan dengan PTG

4. Klik Hantar


Sila pilih salah satu daripada Berikut :