Cara-Cara Semakan


Sila pastikan anda menyediakan maklumat-maklumat berikut sebelum memulakan pencarian :-

1. No Fail atau No Hakmilik

2. Nama Daerah

3. Nama Mukim

4. Jenis Hakmilik

5. Nama Bangunan

6. No Tingkat

7. No Petak