Semakan status permohonan pembangunan hakmilik STRATA


Sistem akan paparkan status permohonan setelah anda lakukan seperti dibawah :

1. Taipkan No Fail

2. No Fail Mestilah huruf besar dan tiada 'Spaces'

3. No Fail adalah seperti yang digunakan semasa berurusan dengan PTG

4. Klik Hantar


Anda boleh menyemak status hakmilik strata selepas 24 jam dari masa permohonan dibuat.


Contoh : PTG.SEL.51/1/1-K/29-08